Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
<POWRÓT
Kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia - Bezpieczna Zagroda
obrazek

Dla wszystkich przezornych, dbających o swój dorobek, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" przygotowało kompleksowy pakiet Bezpieczna Zagroda.

 

Jest to oferta dla osób mieszkających poza miastem, posiadających gospodarstwo rolne, lub prowadzących działalność rolniczą na własne potrzeby – na małą skalę.

 

Osoby posiadające status rolnika podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych – w zakresie  określonym w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Z uwagi na to, że ustawodawca nie uwzględnił wszystkich czyhających zagrożeń, nasze Towarzystwo stworzyło pakiet Bezpieczna Zagroda umożliwiający dobrowolne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o skutki innych zdarzeń, takich jak: fala naddźwiękowa, dym i sadza, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu w budynek, zalanie, upadek drzew i masztów, przenikanie wód gruntowych. W pakiecie można dodatkowo ubezpieczyć inne obiekty - budowle ( też nagrobki ) i budynki o powierzchni mniejszej niż 20 m².

 

Osoby, które nie posiadają statusu rolnika mogą w pakiecie Bezpieczna Zagroda dobrowolnie ubezpieczyć wszystkie swoje budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie. Zapobiegliwe osoby mogą rozszerzyć zakres ochrony o zwrot kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

 

Dla wszystkich – pakiet daje ponadto możliwość ubezpieczenia:

  • mienia domowego – od zdarzeń losowych, ale też od kradzieży lub dewastacji,
  • mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (czyli sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, zwierzęta gospodarskie oraz ziemiopłody). Można je ubezpieczyć w różnych wariantach – na terenie siedliska lub całego gospodarstwa od zdarzeń losowych, ale też od kradzieży czy skutków przepięć w urządzeniach elektrycznych, natomiast sprzęt rolniczy w trakcie prac polowych może być ubezpieczony od zdarzeń losowych również poza gospodarstwem,
  • ubezpieczeniem  można też objąć szyby i przedmioty szklane od stłuczenia, w tym też kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

Osoby, które  przeprowadziły remont kapitalny czy modernizację budynków – mają możliwość ubezpieczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych, co jest ważne w przypadku, gdy remont starego budynku zdecydowanie podniósł jego wartość.

 

Przewidziano także możliwość ubezpieczenia niektórych rodzajów upraw od skutków pożaru czy następstw gradobicia.

Ważnym tematem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – ta część pakietu uzupełnia ochronę dla rolnika, jaką posiada realizując ustawowy obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a pozostałym osobom zapewnia pełną  ochronę w przypadku roszczeń osób trzecich.

 

W ramach pakietu oferujemy również ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania usług koszenia – dla kombajnisty.

Bardzo ważną częścią pakietu jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków właściciela gospodarstwa oraz członków jego rodziny, jak  również jego pracowników. Gdy zdarzy się wypadek - uzyskane odszkodowanie pozwoli poprawić jakość leczenia czy rehabilitacji.

W pakiecie Bezpieczna Zagroda  znajdziemy także ciekawą kompleksową  ofertę dla prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, która obejmuje ubezpieczenie OC z tytułu świadczenia usług agroturystycznych – w różnych wariantach zależnych od profilu działalności agroturystycznej – od jazdy konnej po uprawianie narciarstwa i atrakcji na wodzie. Dodatkowo można zagwarantować turystom odszkodowanie w razie wypadku lub gdy zniszczeniu ulegnie ich mienie, a właściciel gospodarstwa agroturystycznego może ubezpieczyć się od utraty zysku.

 

Dla pszczelarzy proponujemy ubezpieczenie uli pszczelich i pszczół, oraz ubezpieczenie OC pszczelarza. Pakiet zainteresuje także posiadaczy domków letniskowych.

Jedna polisa pakietowa Bezpieczna Zagroda zapewnia bardzo szeroką i zróżnicowaną ochronę. Składka może być dopasować do potrzeb i możliwości poprzez odpowiedni wybór propozycji pakietu. Obowiązuje zasada, że im szerszy zakres ochrony – tym korzystniejsza cena polisy. Dodatkowo za kontynuację, staż członkowski czy zawarcie innych umów ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oferuje atrakcyjne zniżki.

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ